კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები11

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი SIE London Studio [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია SCE London Studio [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1/04/2016]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
8 67%
2 17%
1 8%
1 8%
Sign In