გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი SFL Interactive [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი]

Company rating 84%

Average games rating over time
All-time 84%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 50%
1 50%
Sign In