კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები97

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Sega of America [საერტოგამოყენებითი] Sega of America, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 72%
10 most recent games 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
24 14%
14 8%
13 8%
12 7%
11 7%
10 6%
9 5%
8 5%
8 5%
7 4%
6 4%
6 4%
6 4%
5 3%
5 3%
5 3%
5 3%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Sign In