კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები90

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Sega of America [საერტოგამოყენებითი] Sega of America, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 77%

Average games rating over time
All-time 77%
3 most recent games 74%
10 most recent games 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
21 13%
14 9%
12 8%
12 8%
9 6%
9 6%
9 6%
8 5%
8 5%
7 4%
6 4%
6 4%
5 3%
5 3%
5 3%
5 3%
4 3%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Sign In