კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები420

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Sega [საერტოგამოყენებითი] Sega Games Co., Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Sega Corporation [კორპორატიული, ძალაშია 1/04/2015] Sega Enterprises Ltd [კორპორატიული, ძალაშია 1/11/2000] Service Games [კორპორატიული, ძალაშია 1954] Standard Games [კორპორატიული, ძალაშია მაისი 1952]
სტატუსი აქტიურია 1940 დან [>79 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent games 74%
10 most recent games 70%
Over last year (1 game) 77%
Sign In