კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები12

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Reef Entertainment [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 64%

Average games rating over time
All-time 64%
3 most recent games 61%
Over last year (1 game) 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
5 26%
4 21%
2 11%
2 11%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
1 5%
Sign In