კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები43

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი PQube [საერტოგამოყენებითი] PQube Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
33 28%
20 17%
15 13%
13 11%
10 9%
9 8%
7 6%
3 3%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
Sign In