კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები10

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი People Can Fly [საერტოგამოყენებითი] People Can Fly, Sp. z o.o. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Epic Games Poland [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 23/06/2015] Epic Games Poland [კორპორატიული, ძალაშია 23/06/2015] People Can Fly [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1/11/2013] People Can Fly, Sp. z o.o. [კორპორატიული, ძალაშია 1/11/2013]
სტატუსი აქტიურია თებერვალი 2002 დან [>17 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა პოლონეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
7 39%
4 22%
3 17%
2 11%
1 6%
1 6%
Sign In