გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი PCCW Global (Japan) [საერტოგამოყენებითი] PCCW Global (Japan) K.K. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In