კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები240

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Paradox Interactive [საერტოგამოყენებითი] Paradox Interactive AB [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Target Games Interactive AB [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია ნოემბერი 1999]
სტატუსი აქტიურია 1995 დან [>23 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა შვეცია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 63%
10 most recent games 71%
Over last year (2 games) 59%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
231 56%
119 29%
14 3%
12 3%
10 2%
8 2%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In