გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი One Man Left Studios [საერტოგამოყენებითი] One Man Left Studios, LLC [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 2009 დან [>10 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
4 50%
2 25%
1 13%
1 13%
Sign In