კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები338

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Nintendo [საერტოგამოყენებითი] Nintendo Co., Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Nintendo Playing Card Company Ltd [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1963] Yamauchi Nintendo & Company [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1949] Nintendo Koppai [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1933]
სტატუსი აქტიურია 23/09/1889 დან [>130 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 75%
10 most recent games 75%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
116 26%
77 17%
68 15%
45 10%
42 9%
22 5%
19 4%
13 3%
9 2%
7 2%
6 1%
6 1%
5 1%
5 1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In