კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები294

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Nintendo [საერტოგამოყენებითი] Nintendo Co., Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Nintendo Playing Card Company Ltd [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1963] Yamauchi Nintendo & Company [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1949] Nintendo Koppai [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1933]
სტატუსი აქტიურია 23/09/1889 დან [>128 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 75%
10 most recent games 77%
Over last year (13 games) 77%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
100 27%
69 19%
59 16%
44 12%
19 5%
18 5%
16 4%
11 3%
8 2%
6 2%
4 1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In