კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები321

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Nintendo [საერტოგამოყენებითი] Nintendo Co., Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Nintendo Playing Card Company Ltd [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1963] Yamauchi Nintendo & Company [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1949] Nintendo Koppai [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1933]
სტატუსი აქტიურია 23/09/1889 დან [>128 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 75%
10 most recent games 77%
Over last year (3 games) 75%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
114 27%
76 18%
66 16%
45 11%
27 6%
21 5%
19 5%
13 3%
9 2%
6 1%
5 1%
5 1%
4 <1%
4 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In