გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Nintendo UK Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Nintendo UK Entertainment Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 50%
1 50%
Sign In