კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები115

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Nintendo of Europe [საერტოგამოყენებითი] Nintendo of Europe GmbH [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა გერმანია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 76%
10 most recent games 76%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
48 34%
30 21%
15 10%
14 10%
8 6%
7 5%
7 5%
5 3%
3 2%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Sign In