გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Nintendo of Canada [საერტოგამოყენებითი] Nintendo of Canada Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა კანადა [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In