გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Nintendo España [საერტოგამოყენებითი] Nintendo España S.A. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ესპანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In