გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Nintendo Benelux [საერტოგამოყენებითი] Nintendo Benelux B.V. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Nintendo of Netherlands B.V. [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 2000]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ნიდერლანდები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In