გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Neon Software [საერტოგამოყენებითი] Neon Software GmbH [კორპორატიული]
დაფუძნებულია 1993
სტატუსი დახურულია 2005 დან [12 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა გერმანია [შტაბი]

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
1 13%
Sign In