კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები20

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Naughty Dog [საერტოგამოყენებითი] Naughty Dog, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Jam Software [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1989]
სტატუსი აქტიურია სექტემბერი 1984 დან [>35 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 81%

Average games rating over time
All-time 81%
3 most recent games 79%
10 most recent games 81%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
12 32%
9 24%
5 13%
4 11%
4 11%
2 5%
1 3%
1 3%
Sign In