კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები10

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Midnight City [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 62%

Average games rating over time
All-time 62%
3 most recent games 66%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
8 32%
4 16%
4 16%
3 12%
2 8%
2 8%
2 8%
Sign In