კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები286

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Microsoft Studios [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Microsoft Game Studios [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია ივნისი 2011] Microsoft Games [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია ივნისი 2002]
სტატუსი აქტიურია 4/04/1975 დან [>42 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი] Europe Asia
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 67%
10 most recent games 70%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
152 39%
114 29%
59 15%
29 7%
10 3%
8 2%
6 2%
5 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In