კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები299

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Microsoft Studios [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Microsoft Game Studios [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია ივნისი 2011] Microsoft Games [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია ივნისი 2002]
სტატუსი აქტიურია 4/04/1975 დან [>42 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი] Europe Asia
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 67%
10 most recent games 70%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
152 38%
126 31%
60 15%
30 7%
11 3%
10 2%
6 1%
5 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In