კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები310

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Microsoft Studios [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Microsoft Game Studios [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია ივნისი 2011] Microsoft Games [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია ივნისი 2002]
სტატუსი აქტიურია 4/04/1975 დან [>43 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი] Europe Asia
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 69%
10 most recent games 69%
Over last year (1 game) 66%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
152 36%
136 32%
70 16%
30 7%
10 2%
10 2%
7 2%
5 1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In