კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები13

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Micro Application [საერტოგამოყენებითი] Micro Application S.A. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 77%

Average games rating over time
All-time 77%
3 most recent games 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
12 92%
1 8%
Sign In