გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Media Factory [საერტოგამოყენებითი] Media Factory, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Recruit Shuppan Co., Ltd [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1/04/1991]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In