კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები57

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Marvelous AQL [საერტოგამოყენებითი] Marvelous AQL, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Marvelous Entertainment, Inc. [კორპორატიული, ძალაშია 1/10/2011] Marvelous Entertainment [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1/10/2011]
სტატუსი აქტიურია 25/06/1997 დან [>22 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
15 18%
14 17%
11 13%
9 11%
8 10%
7 8%
4 5%
3 4%
3 4%
3 4%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In