კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები37

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი MacPlay [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი დახურულია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 82%

Average games rating over time
All-time 82%
3 most recent games 77%
10 most recent games 82%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
36 97%
1 3%
Sign In