კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები13

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი M2 [საერტოგამოყენებითი] M2 Co., Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
6 25%
4 17%
3 13%
2 8%
2 8%
1 4%
1 4%
1 4%
1 4%
1 4%
1 4%
1 4%
Sign In