გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Logicware [საერტოგამოყენებითი] Logicware, Inc. [კორპორატიული]
დაფუძნებულია 1995
სტატუსი დახურულია 2000 დან [5 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]

Company rating 79%

Average games rating over time
All-time 79%
3 most recent games 79%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
4 67%
2 33%
Sign In