გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Locomotive Games [საერტოგამოყენებითი] Locomotive Games, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Pacific Coast Power and Light [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია აპრილი 2005] DT Productions [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1998]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 67%
1 33%
Sign In