გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Kuju Manila [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Matahari Studios [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 2007]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ფილიპინები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In