კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები38

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Konami Digital Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Konami Digital Entertainment Co., Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
11 13%
11 13%
10 11%
9 10%
9 10%
7 8%
7 8%
4 5%
4 5%
4 5%
3 3%
3 3%
2 2%
2 2%
2 2%
Sign In