კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები56

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Koei Tecmo Europe [საერტოგამოყენებითი] Koei Tecmo Europe Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Tecmo Koei Europe [კორპორატიული, ძალაშია 1/07/2014] Tecmo Koei Europe Ltd [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1/07/2014] Koei Ltd [კორპორატიული, ძალაშია 1/04/2010] Koei Ltd [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1/04/2010]
სტატუსი აქტიურია 2003 დან [>16 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი] Europe
საიტი ოფიციალური

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
38 35%
19 17%
18 16%
10 9%
10 9%
6 5%
3 3%
3 3%
2 2%
1 <1%
Sign In