კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები55

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Koei Tecmo America [საერტოგამოყენებითი] Koei Tecmo America Corporation [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Tecmo Koei America [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1/07/2014] Tecmo Koei America Corporation [კორპორატიული, ძალაშია 1/07/2014] Koei Corporation [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია იანვარი 2010]
სტატუსი აქტიურია 1988 დან [>31 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%
3 most recent games 75%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
39 35%
19 17%
18 16%
11 10%
10 9%
5 5%
3 3%
3 3%
1 <1%
1 <1%
Sign In