გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Jenkat Media [საერტოგამოყენებითი] Jenkat Media, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In