გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Iron Realms Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Iron Realms, LLC [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Achaea, LLC [კორპორატიული, ძალაშია 2001]
სტატუსი აქტიურია 1996 დან [>23 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In