კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები9

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Infinity [საერტოგამოყენებითი] Infinity Co., Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 26/07/1986 დან [>33 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 81%

Average games rating over time
All-time 81%
3 most recent games 82%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
7 70%
2 20%
1 10%
Sign In