კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები19

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Imagineer [საერტოგამოყენებითი] Imagineer Co., Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]

Company rating 80%

Average games rating over time
All-time 80%
3 most recent games 79%
10 most recent games 80%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
10 36%
6 21%
3 11%
2 7%
2 7%
2 7%
1 4%
1 4%
1 4%
Sign In