გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Imagine Sports [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Simnasium [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 2006]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In