კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები27

გაფილტრუილ
ყველა თამაში

გაფილტრე კომპანიის თამაშები

პლატფორმები რომლებზეც ამ კომპანიის თამაშები არაა ▾

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Good Shepherd Entertainment [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Gambitious Digital Entertainment [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 16/08/2017] Gambitious B.V. [კორპორატიული, ძალაშია 16/08/2017]
სტატუსი აქტიურია 2011 დან [>7 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ნიდერლანდები [შტაბი] ამერიკის შეერთებული შტატები
საიტი ოფიციალური
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%
3 most recent games 67%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
26 35%
19 26%
8 11%
5 7%
5 7%
4 5%
4 5%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In