გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Gigassoft [საერტოგამოყენებითი] Gigassoft Co., Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა სამხრეთი კორეა [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In