გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Freechal [საერტოგამოყენებითი] Freechal, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა სამხრეთი კორეა [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In