კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები108

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Focus Home Interactive [საერტოგამოყენებითი] Focus Home Interactive SAS [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 1996 დან [>20 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 58%
10 most recent games 63%
Over last year (3 games) 58%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
98 41%
32 14%
29 12%
22 9%
19 8%
19 8%
6 3%
3 1%
3 1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In