კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები117

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Focus Home Interactive [საერტოგამოყენებითი] Focus Home Interactive SAS [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 1996 დან [>21 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 58%
10 most recent games 64%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
106 40%
40 15%
37 14%
22 8%
19 7%
19 7%
6 2%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In