გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Farmind [საერტოგამოყენებითი] Farmind Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ფინეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In