გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Endrant Studios [საერტოგამოყენებითი] Endrant Studios Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 33%
1 33%
1 33%
Sign In