კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები84

გაფილტრუილ
ყველა თამაში
დატა ▴ A-Z ▴
1996 78% Tomb Raider [I/1996]
1997 79% Final Fantasy 7
1997 79% Final Fantasy 7
1997 75% Tomb Raider 2
1997 83% Myth: The Fallen Lords
1998 Gex: Enter the Gecko
1998 Ian Livingstone's Deathtrap Dungeon
1998 84% Commandos: Behind Enemy Lines
1998 Tomb Raider 3: Adventures of Lara Croft
1998 85% Thief: The Dark Project
1999 78% Final Fantasy 8
1999 Power Stone
1999 Power Stone
1999 Power Stone
1999 Power Stone
1999 Power Stone
1999 Power Stone
1999 82% Commandos: Beyond the Call of Duty
1999 Tomb Raider 2 Gold
1999 Braveheart [I/1999]
1999 79% Legacy of Kain: Soul Reaver
1999 79% Resident Evil 3: Nemesis
1999 Cutthroats: Terror on the High Seas
1999 Tomb Raider: The Last Revelation
1999 Revenant
1999 Omikron: The Nomad Soul
1999 Abomination
1999 83% Thief Gold
1999 Urban Chaos
2000 Resident Evil: Survivor
2000 Fear Effect
2000 85% Thief 2: The Metal Age
2000 John Romero's Daikatana [I/2000]
2000 Power Stone 2
2000 Power Stone 2
2000 Power Stone 2
2000 Power Stone 2
2000 Power Stone 2
2000 Power Stone 2
2000 87% Deus Ex
2000 TimeSplitters
2000 Tomb Raider Chronicles
2000 81% Hitman: Codename 47
2000 73% Project IGI: I'm Going In
2001 Fear Effect 2: Retro Helix
2001 StarTopia
2001 83% Anachronox
2001 85% Commandos 2: Men of Courage
2001 80% Soul Reaver 2
2002 73% Legacy of Kain: Blood Omen 2
2002 75% Hitman 2: Silent Assassin
2002 TimeSplitters 2
2003 72% Praetorians
2003 64% Tomb Raider: The Angel of Darkness
2003 Republic: The Revolution
2003 71% Nosferatu: The Wrath of Malachi
2003 76% Commandos 3: Destination Berlin
2003 73% Legacy of Kain: Defiance
2003 Whiplash
2003 70% Deus Ex: Invisible War
2004 76% Hitman: Contracts
2004 84% Thief: Deadly Shadows
2004 ShellShock: Nam '67
2005 Project: Snowblind
2005 LEGO Star Wars: The Video Game
2005 Imperial Glory
2005 70% Total Overdose: A Gunslinger's Tale in Mexico
2006 43% 25 to Life
2006 64% Commandos: Strike Force
2006 79% Tomb Raider: Legend
2006 70% Rogue Trooper
2006 84% Hitman: Blood Money
2006 52% Reservoir Dogs
2006 59% Just Cause
2007 Battlestations: Midway
2007 Battlestations: Midway
2007 Battlestations: Midway
2007 Chili Con Carnage
2007 65% Infernal
2007 76% Tomb Raider: Anniversary
2007 Ninja Gaiden Sigma
2007 Ninja Gaiden Sigma
2007 70% Kane & Lynch: Dead Men
2007 Tim Stockdale's Riding Star
2008 Conflict: Denied Ops
2008 Top Trumps: Doctor Who
2008 68% Age of Conan: Hyborian Adventures
2008 Summer Athletics
2008 70% Drakensang: The Dark Eye
2008 74% Tomb Raider: Underworld
2009 ShellShock 2: Blood Trails
2009 Tomb Raider: Underworld - Beneath the Ashes
2009 Tomb Raider: Underworld - Lara's Shadow
2009 Championship Manager 2009
2009 Battlestations: Pacific
2009 83% Batman: Arkham Asylum
2009 75% Mini Ninjas [I/2009]
2009 Championship Manager 2010

გაფილტრე კომპანიის თამაშები

პლატფორმები რომლებზეც ამ კომპანიის თამაშები არაა ▾

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Eidos Interactive [საერტოგამოყენებითი] Eidos Interactive Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Eidos Plc [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1995]
დაფუძნებულია 1990
სტატუსი დახურულია 7/07/2009 დან [>18 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 77%
10 most recent games 69%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
70 32%
24 11%
20 9%
16 7%
14 6%
13 6%
12 6%
12 6%
8 4%
7 3%
5 2%
4 2%
4 2%
3 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In