გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი e4e Interactive Entertainment Services [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Vinciti AQ, Inc. [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 7/12/2009] Absolute Quality, Inc. [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 22/06/2004]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები
საიტი ოფიციალური

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 20%
1 20%
1 20%
1 20%
1 20%
Sign In