გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი DS Interactive [საერტოგამოყენებითი] DS Interactive, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა სამხრეთი კორეა [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In