კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები30

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Double Fine Productions [საერტოგამოყენებითი] Double Fine Productions, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია ივლისი 2000 დან [>19 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 73%
10 most recent games 71%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
26 23%
19 17%
15 13%
9 8%
8 7%
7 6%
6 5%
6 5%
4 4%
4 4%
3 3%
3 3%
1 <1%
1 <1%
Sign In