გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Digital Legends Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Digital Legends Entertainment S.L. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ესპანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 67%
1 33%
Sign In