კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები154

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Deep Silver [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია 2002 დან [>16 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა გერმანია [შტაბი] დიდი ბრიტანეთი ავსტრია
ყველა ქვეყნები (6) ▾
ჩეხეთის რესპუბლიკა საფრანგეთი იტალია
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%
3 most recent games 72%
10 most recent games 65%
Over last year (1 game) 66%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
115 35%
42 13%
36 11%
36 11%
34 10%
14 4%
14 4%
13 4%
6 2%
6 2%
4 1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In