კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები172

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Deep Silver [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია 2002 დან [>17 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა გერმანია [შტაბი] დიდი ბრიტანეთი ავსტრია
ყველა ქვეყნები (6) ▾
ჩეხეთის რესპუბლიკა საფრანგეთი იტალია
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 68%
10 most recent games 68%
Over last year (2 games) 69%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
127 33%
55 14%
43 11%
36 9%
36 9%
14 4%
14 4%
13 3%
9 2%
6 2%
6 2%
6 2%
5 1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In