კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები69

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Daedalic Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Daedalic Entertainment GmbH [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 2007 დან [>11 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა გერმანია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
Official Facebook page
Official Facebook page
ყველა საიტები (5) ▾

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 55%
10 most recent games 62%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
66 38%
46 27%
16 9%
12 7%
12 7%
9 5%
6 3%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Sign In