კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები73

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Daedalic Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Daedalic Entertainment GmbH [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 2007 დან [>12 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა გერმანია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
Official Facebook page
Official Facebook page
ყველა საიტები (5) ▾

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 64%
10 most recent games 62%
Over last year (2 games) 64%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
70 37%
47 25%
19 10%
15 8%
13 7%
11 6%
6 3%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In