კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები37

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Crystal Dynamics [საერტოგამოყენებითი] Crystal Dynamics, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 70%
10 most recent games 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
27 21%
17 13%
17 13%
12 9%
11 8%
8 6%
5 4%
5 4%
5 4%
3 2%
3 2%
3 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In